Угода користувача

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Визначення основних понять:

«Адміністрація Сайту» — уповноважені співробітники управління Сайтом, які організовують і/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

«Власник Сайту» — Товариство з обмеженою відповідальністю «СП ЮКОЙЛ», ідентифікаційний номер: 31852954.

«Згода» — вільно надане, конкретне зазначення бажань особи, яким особа встановленими цими правилами конклюдентними діями, підтверджує згоду на опрацювання своїх персональних даних.

«Конфіденційність персональних даних» — обов'язкова вимога обробки персональних даних, що полягає у не допуску їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

«Користувач Сайту (далі Користувач)» — особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

«Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, реєстрацію, організацію, систематизацію, структурування, накопичення, зберігання, адаптацію чи уточнення (оновлення, зміну), пошук, ознайомлення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), розповсюдження, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

«Персональні дані» — це будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати («суб’єкт персональних даних»).

«Політика конфіденційності» — правило, що ним користуються всі співробітники адміністрації Сайту, яке регламентує збір і використання особистої інформації, яка може бути запрошена/отримана при відвідуванні Сайту, при використанні сервісу, при листуванні або телефонній розмові.

«Сайт» — це інтернет ресурс, на базі якого здійснюється надання інформаційних послуг користувачам щодо Власника сайту, ТМ YUKO та представлених у Власника сайту товарів, а також новин Власника сайту та ринку товарів Власника Сайту. 

«Файли Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-сервера в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного Сайту.

«IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP. 


1.2. Ця Угода користувача є публічним Договором між власником Сайту і кожним користувачем Сайту.

1.3. Використовуючи Сайт, Користувач зобов’язаний ознайомитись, надати Згоду та прийняти умови користування Сайтом в цілому, а також правил і умов, викладеними в кожному розділі, що входить в публічний договір. 

1.4. Угода користувача застосовується тільки щодо Сайту, Адміністрація не контролює і не несе відповідальності за Сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

1.5. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди користувача. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди користувача на Сайті. Подальше використання Сайту після розміщення нової редакції Угоди користувача означає його Згоду з цими змінами.

1.6. У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами Угоди користувача та/або не згоден дотримуватися умов Угоди користувача (або нової редакції Угоди користувача), він не має права користуватися можливостями/Сервісами Сайту та зобов'язаний припинити використання Сайту та покинути його.

1.7. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даної Угоди, та/або питань, неврегульованих нею, остаточне рішення приймається Власником Сайту в межах законодавства України. Рішення Власника Сайту є остаточним і оскарженню не підлягає.

1.8. Дані розміщені на сайті мають виключно інформативний характер та спрямовані на задоволення загальних інформативних потреб Користувача щодо Власника Сайту та його продукції, не є індивідуальною консультацією чи інформацією про товари у розумінні ЗУ «Про захист прав споживачів». 


2. ВЗАЄМОДІЯ З САЙТОМ

2.1. Зобов’язання сторін.

2.1.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися із цим Положенням.

2.1.2. Користувач зобов’язаний не робити дії, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-які дії, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.

2.1.3. Адміністрація Сайту має право розміщувати рекламу на Сайті, тому будь-які матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою.

2.1.4. Адміністрація Сайту може в будь-який час без попереднього повідомлення скасовувати, змінювати, виправляти будь-які помилки або упущення в будь-якому розділі Сайту, а також вносити інші зміни в матеріали Сайту і розміщеної на ньому інформації про продукцію, призупиняти або припиняти роботу різних розділів Сайту, включаючи доступ до деяких функцій Сайту.

2.1.5. Адміністрація Сайту зобов’язується не перешкоджати правомірному використанню Користувачем Сайту.

2.1.6. Адміністрація Сайту може накладати обмеження на певні функції і послуги або обмежувати доступ Користувача до окремих розділів Сайту або до всього Сайту без повідомлення та будь-якої відповідальності зі свого боку.

2.2. Інтелектуальна власність

2.2.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, які опубліковані на Сайті, є власністю Власника сайту і його контрагентів. Назви торгових марок, товарних знаків і логотипи, які розміщені на Сайті, є власністю їхніх законних власників.

2.2.2. Користувач може переглядати і завантажувати матеріали цього Сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях відповідно до вимог Закону України «Про захист авторських та суміжних прав». Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших Сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється.

2.2.3. У випадку порушення Користувачем вимог п. 2.2.2. цією Угоди Користувач несе відповідальність визначену законодавством України. 

2.3. Посилання на інші сайти

2.3.1. Посилання на інші ресурси (Сайти), які знаходяться на цьому Сайті, призначені виключно для ознайомлювальних цілей. Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які збитки або втрати, які можуть бути понесені в результаті переходу на Сайти, посилання на які знаходяться на цьому Сайті.

2.4. Зв'язок з Власником сайту

2.4.1. Для того, щоб створити запит до Власника Сайту через Сайт, Користувач має заповнити всі обов’язкові поля в формі зворотного зв’язку у відповідному розділі Сайту «Звернення», «Кар’єра» або «Співпраця» відповідно до мети такого звернення. Заповнюючи таку форму на Сайті, Користувач погоджується надати достовірну і точну інформацію про себе та своїх контактних даних. Якщо надання недостовірної інформації призведе до негативних наслідків для Користувача, Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності за шкоду, спричинену такими наслідками.

2.4.2. Всі «листи», «повідомлення» та інші схожі вислови відносяться до електронного способу зв'язку (наприклад, електронною поштою), за умови збереження посилання на повідомлення стороною достовірних доказів того, що повідомлення було відправлено і отримано.

 2.5. Обмеження відповідальності

2.5.1. Адміністрація Сайту ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні, фактичні або випадкові збитки/або випадкові штрафні збитки (включаючи, без будь-яких обмежень, збиток, нанесений в зв'язку з втратою підприємства, не укладенням договору, не отриманням доходу, даних, інформації або перервою продуктивної діяльності), що виникли в результаті або у зв'язку з використанням або неможливістю використання цього Сайту або його змісту; або в зв'язку з цією Угодою користувача, навіть якщо Адміністрація Сайту отримала повідомлення про можливість виникнення такого збитку або порушення.

2.5.2. Адміністрація Сайту ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які помилки, неточності, упущення або інші недоліки, а також несвоєчасність або недостовірність будь-якої інформації, що міститься на цьому Сайті.

2.5.3. Викладене вище не впливає на законні права користувачів. Ніякі пункти цієї Угоди користувача і її окремих положень не можуть виключити або обмежити відповідальність Адміністрації Сайту за відповідальність, яка встановлена законом та не може бути обмежена за законом.

2.6. Вирішення конфліктів і суперечок

2.6.1. Всі питання, претензії і заяви, що стосуються використання цього Сайту обробляються уповноваженими співробітниками компанії. Користувач може звернутися до Адміністрації сайту в порядку визначеному п. 2.4.1. або за електронною поштою support@yukoil.com або звернутися на гарячу лінію за номером 0800 60 5555.

2.6.2. Протягом 5 робочих днів після отримання звернення адміністрація Сайту зобов'язується відправити відповідь по суті на електронну адресу відправника, вказану в листі або зазначену при зверненні на гарячій лінію.

2.6.3. Адміністрація Сайту не розглядає анонімні скарги або скарги, які не містять правдиву або повну інформацію необхідну для встановлення факту існування порушення.

2.6.4. У разі, якщо Користувач не задоволений відповіддю, отриманою від адміністрації Сайту, або не отримав її у призначений час, процедура повинна бути пройдена заново через поштове листування в порядку, визначеному законодавством України. Для цих цілей використовується юридична адреса Власника Сайту ( 69014, Україна, м. Запоріжжя, вул. Базова, 3-А). Термін відповіді від Власника сайту в письмовій формі становить 20 календарних днів з моменту отримання такого листа.

2.6.5. У разі нерозв'язання спору через процедуру, визначену цією Угодою користувача, спор вирішується відповідно до законодавства України.


3. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ 

3.1. Предмет політики конфіденційності

3.1.1. Цей розділ Угоди користувача — Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації Сайту по нерозголошенню та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає при використанні Сайту, тому числі, але не виключно, за запитом Адміністрації Сайту під оформлення звернення на Сайті.

3.1.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми зворотного зв’язку на Сайті та використання Сайту, і можуть включати в себе таку інформацію:

3.1.2.1. прізвище, ім'я та по батькові Користувача;

3.1.2.2. контактний телефон Користувача;

3.1.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.1.2.4. назву підприємства яку представляє Користувач;

3.1.2.5. персональні дані надані Користувачем в резюме (стать, вік, дата народження, дані про стаж роботи та освіту тощо) в розділі Кар’єра;

3.1.2.6. відомості про юридичну особу ( найменування, місцезнаходження контактні дані, сфера діяльності тощо), дані її контактної особи (прізвище, ім'я та по батькові, адреса електронної пошти, контактний телефон) надані Користувачем в розділі «Співпраця».

3.1.3. Адміністрація Сайту захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і під час відвідування сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

 1. IP-адреса;

 2. інформація з «cookies»;

 3. інформація про браузери (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);

 4. час доступу;

 5. адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

 6. реферер (адреса попередньої сторінки).

3.1.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п. п. 3.3.2. і 3.3.3. цієї Угоди.

3.1.5. Адміністрація сайту вживає необхідні технічні та організаційні заходи інформаційної безпеки, щоб запобігти безпідставному поширенню інформації і звести ці ризики до мінімуму. Такі заходи включають: використання антивірусних засобів, розміщення носіїв інформації в захищених серверних центрах, шифрування, трансляцію мережевих адрес і приховування внутрішньої структури мережі Сайту, розгортання належних систем і процедур управління правами доступу, обмежений доступ осіб до таких даних. Для захисту від випадкової втрати та/або пошкодження персональних даних використовується резервне копіювання даних. Для захисту конфіденційності та безпеки при взаємодії користувачів з Сайтом використовуються стандартні для галузі заходи безпеки.

3.2. Цілі збору персональної інформації користувача

3.2.1. Персональні дані Користувача Адміністрація Сайту може використовувати в цілях:

3.2.1.1. Ідентифікації Користувача, що звертається з запитом через Сайті для встановленні ділових, трудових чи договірних відносин.

3.2.1.2. Встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробки запитів та заявок, звернення та претензій від Користувача.

3.2.1.3. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

3.2.1.4. Повідомлення Користувача Сайту про новини Власника сайту та надання інформації щодо товарів Власника сайту.

3.2.1.5. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

3.2.1.6. Надання Користувачеві з його згоди оновлення продукції, спеціальних пропозицій, новинної розсилки та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів власника Сайту.

3.2.1.7. Здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.

3.2.1.8. Встановлення з Користувачем договірних або трудових відносин.

3.3. Способи і терміни обробки персональної інформації

3.3.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації.

3.3.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і в порядку, встановленим законодавством України.

3.3.3. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

3.3.4. Адміністрація Сайту здійснює необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

3.3.5. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем здійснює всі необхідні заходи для запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

3.4. Зобов’язання сторін щодо конфіденційності

3.4.1. Користувач зобов'язаний:

3.4.1.1. з метою використання Сайту надати інформацію про персональних даних, необхідну для користування Сайтом.

3.4.1.2. Поновити, доповнити надану інформацію про персональних даних у разі зміни такої інформації або виявлення помилок.

3.4.2. Адміністрація Сайту зобов'язана:

3.4.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 3.2. цієї Політики конфіденційності.

3.4.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. 3.3.2. цієї Угоди.

3.4.2.3. Здійснювати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, звичайно використовуваного для захисту такого роду інформації в наявному діловому обороті.

3.4.2.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

3.4.2.5. Користувач, який надав Згоду відповідно до законодавства України має право в будь-який момент відкликати свою Згоду. У разі бажання відкликати Згоду Користувач повинен повідомити Адміністратору Сайту через форму зворотного зв’язку у відповідних розділах Сайту Співпраця, Контакти, Підтримка або через онлайн чат на Сайті або за електронною поштою support@yukoil.com або звернутися на гарячу лінію за номером 0800 60 5555. 

Припинити обробку персональних даних Користувача, який відкликав свою згоду на таку обробку з моменту отримання такого відкликання, у визначеному законодавством порядку.

3.5. Відповідальність сторін

3.5.1. Адміністрація Сайту несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. п. 3.3.2. і 3.5.2. цієї Угоди.

3.5.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:

3.5.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

3.5.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.

3.5.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача.


4. ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ COOKIE

4.1. Адміністрація Сайту використовує «Cookies» з такою метою:

 • відстеження заповнення інформації користувачем при заповненні онлайн форм на декількох сторінках Сайту;

 • підвищення безпеки Сайту і сервісів, що надаються через Сайт;

 • збереження технічних даних, необхідних для відтворення відео чи аудіо контенту, таких як якість зображення, швидкість мережевого з’єднання і параметри буферизації;

 • досягнення балансування навантаження;

 • виправлення багів і помилок на Сайті та сервісах, що надаються через Сайт;

 • зберігання налаштувань користувача по відношенню до Сайту на різних веб-сторінках і сервісах, що надаються через Сайт;

 • зберігання вибору користувача щодо використання «cookie-файлів» (щоб запам’ятати інформацію щодо того, згоден (чи ні) користувач з нашим використанням «cookie-файлів» на Сайті);

 • проведення рекламних і маркетингових заходів, в тому числі, але не обмежуючись, для показу реклами, яка базується на попередній активності користувача.

4.2. В межах даних цілей Адміністрація Сайту застосовує такі типи файлів «cookies»:

4.2.1. «тимчасові» (session cookies), ті, що зберігаються в пристрої Користувача до виходу з Сайту або відключення програмного забезпечення (веб-браузера).

4.2.2. «постійні» (persistent cookies), ті, що зберігаються в пристрої Користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлів cookies або до моменту їх видалення Користувачем.

4.3.На Сайті виключно в межах визначених у п.4.1. політики використання «Cookies» цілей використовуються такі види файлів cookies:

4.3.1. «необхідні cookie-файли», що дозволяють використовувати послуги, доступні на веб-Сайті, наприклад файли «cookies» для використання послуг, що вимагають перевірки автентичності на Сайті — у разі, якщо користувач встановлює у налаштуваннях браузера блокування всіх «cookie-файлів» (включаючи обов’язково необхідні «cookie-файли»), Адміністрація Сайту не може гарантувати отримання таким Користувачем повного або часткового доступу до Сайту чи сервісів, що надаються через Сайт;

4.3.2. «результативні cookies» для збору інформації про спосіб використання сторінок Сайту. Такі дані є анонімними;

4.3.3. «функціональні файли cookies», які дозволяють «запам'ятати» вибрані Користувачем налаштування інтерфейсу, наприклад, вибрану мову чи регіон Користувача, розмір шрифтів, зовнішній вигляд веб-сторінки тощо .;

4.3.4. «рекламні файли cookies», які дозволяють надавати Користувачам рекламний контент з урахуванням їх інтересів.

4.4. Користувач може заборонити використання його «cookies- файли» шляхом внесення змін в налаштування файлів «cookies» веб-браузера. Детальну інформацію про можливості та способи передачі файлів «cookies», доступні в налаштуваннях програмного забезпечення (веб-браузера). Відключення «cookies» може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, які вимагають авторизації.

4.5. «Cookie-файли» отримані з обладнання Користувача під час використання Сайту можуть бути використані рекламодавцями і партнерами власника Сайту.