На основі науково обґрунтованої статистичної методології зваженого ранжування підприємств України ТОВ "СП Юкойл" зайняло 1-е місце (золото) серед підприємств-експортерів України (УКТЗЕД 27101993) за сумою місць 3-х показників зовнішньо-торговельної діяльності.

yuko